ანაკონდა

სიზმარი ანაკონდას შესახებ სიმბოლოა დიფუზური შეზღუდვის შეგრძნებებად. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს საკუთარი მცდელობების წარმოჩენას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ვიღაც სხვა თქვენი მიზნებისგან სრულიად განცალკევებულია.