ტყუპები

ტყუპების ოცნება სიმბოლოა კონფლიქტის, ამბივალენტურობის, ორმაგობისა და საპირისპიროდ. ეს შეიძლება ასახავდეს შორის კონფლიქტის იდეები ან გადაწყვეტილებები. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა ტყუპის შობის. რეალურ ცხოვრებაში, მან დაიწყო ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ძლიერი გრძნობების მისი ყოფილი.