შემნახველი სახსრები

კაპიტალიზაცია ოცნება სიმბოლოა ეხმარება ან ინვესტირებას ვინმეს იცის, რომ თქვენ გადაიხადოს მოგვიანებით. თქვენი ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა სხვა პირის ან სიტუაციის მიმართ. დაეხმარე საკუთარ თავს, პირველ რიგში სხვის დახმარებას.