სამხრეთ ამერიკა

თუ ოცნებობდით სამხრეთ ამერიკაზე, მაშინ ასეთი ოცნება მიანიშნებს იმ ნამდვილ მოგზაურობაზე, რომლის გამტარებასაც აპირებთ, ან ის ბარიერები, რომელთა წინაშეც აღმოჩნდებით ერთი წერტილიდან მეორეზე მოგზაურობისას.