ფორმალდეჰიდი

ფორმალდეჰიდის ოცნება გულისხმობს ისეთ ნივთებს, რომელთა ამოცნობასაც ვერ ახერხებთ. ალბათ, ოცნება მიგვითითებს იმაზე, რომ გადაადგილდეთ იმის ნაცვლად, რომ დარჩეთ ერთ მომენტში ყველა დროის განმავლობაში.