ამერიკა

იხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელობა