ქლიავი

თუ სიზმარში ხარხართ, ეს ოცნება ზრდის ზრდას ნიშნავს. ალბათ, თუ ეს უნდა დავუშვათ, ეს ახალი ცხოვრების იდეებს გულისხმობს. დარწმუნდით, რომ ამოიღეთ ის, რაც აღარ არის საჭირო.