ლენტი

თუ თქვენ სიზმარში გამოიყენეთ ფირზე, ეს ოცნება მიუთითებს იმ დაბრკოლებებზე, რომელთა მოგვარებასაც უნდა მოაწყოთ. იქნებ ვინმე გააკეთა შეზღუდვები თქვენთვის.