სასწრაფო დახმარება

სიზმარი სასწრაფო დახმარების შესახებ წარმოადგენს გადაუდებელ გადაწყვეტილებებს, ან პრობლემის გადასაჭრელად ყველაფერს აკეთებს. სასწრაფო დახმარება ასახავს ემოციურ ან სიტუაციურ კრიზისს, ან პრობლემას, რომელიც მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას.