ჰოფსკოჩი

ოცნებობს იმაზე, რომ თქვენ თამაშობთ hopscotch- ს, აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა და გთავაზობთ თქვენს ბავშვურ და გაუაზრებელ ქცევას. მეორეს მხრივ, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული ახსნა, ოცნება შეიძლება სიმბოლურად გამოხატავდეს თქვენს ტენდენციას დავალებიდან დავალებაზე გადახტომისკენ, ან ვერ შეძლებთ ერთ ადგილზე დარჩენას.