Სწრაფი კვება

ოცნება სწრაფი კვების სიმბოლოა სიტუაციებში, რომ გარწმუნებთ, რომ აინტერესებს არაფერი, გარდა კარგი განწყობა. სწრაფი მღელვარე. Gozo აკლია ნივთიერება ან ღრმა გრძნობები. იგი ასევე შეიძლება წარმომადგენლობა ჩვეულებრივი სექსი.