სიყვარული

სველი მედდის ოცნება სიმბოლოა სხვების ალტრუისტული მხარდაჭერით. თქვენ ან ვინმე, ვინც ვინმეს დახმარებას უწევს ~ეს ყველაფერი~, უკან დაბრუნების გარეშე. ასწავლეთ ვინმეს ზრუნვა თქვენზე, კომპენსაციის გარეშე. ყველაფერზე ზრუნვა უნდა იცოდეთ, რომ სანაცვლოდ არაფერს იღებთ.