აფეთქება, აფეთქება, ამოფრქვევა

სიზმარში, რომ რაღაც აფეთქდეს, მას ინტერპრეტაციას უწოდებს ფსიქიკურ ან ემოციურ დაძაბულობას. ეს ნიშნავს, რომ სტრესულ მდგომარეობაში. ალბათ ქვეშ ბევრი ზეწოლის თქვენი ურთიერთობა.