დინამიკები (სტერეო)

სიზმარი სტერეო დინამიკების შესახებ სიმბოლოა გრძნობების კომუნიკაციასთან. სიტყვიერი ან არავერბალური ჟესტები, რომლებიც სხვებს აცნობებს როგორ გრძნობენ თავს. თქვენი გრძნობების გამოხატვის უნარი. სპიკერიდან გამოსულმა მუსიკამ შეიძლება ასახავდეს იმ გრძნობის ტიპს, რომელსაც შენ ან ვინმე გამოხატავს. სპიკერის მხრიდან უცნაური ხმაურის შესახებ ოცნებამ შეიძლება წარმოადგენდეს შერეულ გზავნილებს, რომელსაც თქვენ ან ვინმეს აძლევთ თქვენს ნამდვილ გრძნობებს.