საკურთხეველი

თუ სიზმარში საკურთხეველს ხედავთ, ეს სიმბოლოა თქვენს პირად შეთავაზებებზე და ერთგულებებზე, რომლებიც თქვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ოცნების სხვა მნიშვნელობაა თქვენი სულის შეშფოთება. თუ ხედავთ საკურთხეველთან მდგომი მღვდელი, ეს წარმოადგენს თქვენს პიროვნულ ცხოვრებაში ან მოღვაწეობასთან დაკავშირებული უთანხმოებისა და ხაზების შესახებ. შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ფინანსური პრობლემები, მაგრამ დროთა განმავლობაში, თავად ყველაფერი მოგვარდება.