სპერმატოფილი, მღრღნელების სახეობები (ციყვი, ბუჩქები და ძილი)

თუ რომელიმე კონტექსტზე ოცნებობთ, ან ხედავთ გოფერს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ სხვების მიერ გამოყენებულ და მანიპულირებულად გრძნობთ თავს. შეიძლება ოცნება იყოს ~წასვლა~. ამრიგად, მას შეუძლია წარმოადგინოს თქვენი ინიციატივა იმოქმედოს.