ალმანახი

ალმანის შესახებ ოცნება სიმბოლოა რჩევების შემდეგ, ეძებს მომავალს ან ვარაუდების საფუძველზე პრობლემების მოგვარებას. სამოქმედო კურსის შემდეგ ისინი აყალიბებენ იმას, რაც მოსალოდნელია ან სავარაუდოა. ალბათობების გათვალისწინება. უარყოფითად, ალმანახი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ უფრო მეტი უნდა იფიქროთ საკუთარი თავისთვის, ან მიიღოთ მეტი სიფრთხილის ზომები სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ეს შეიძლება იყოს ცუდი იდეა დაუშვას ვარაუდები, რომ გაუძღვება თქვენს სარისკო გადაწყვეტილებებს ან არჩევანს მოულოდნელობის გათვალისწინების გარეშე. იმის შეფასება ან შეფასება, რომ სიტუაცია სრულყოფილი იქნება.