რელიეფი

სიზმრის ოცნება, ვარაუდობთ, რომ ცდილობთ შეამციროთ ოცნების გზავნილისა და სურათების გავლენა. შეიძლება თქვენ შემაწუხებელი ოცნება გქონდეთ და თქვენი სინდისი ცდილობს გავლენის შემსუბუქებას. შესვენება უნდა. ყურადღებით შეაფასეთ თქვენი განსჯა და გადაწყვეტილებები.