კომპლიმენტი

ვიღაცის ოცნება მიცემა კომპლიმენტი შეიძლება სიმბოლურად შეგრძნება კარგი თავის ან თვითმმართველობის აღიარება. boast უკან ან იყოს დარწმუნებული საკუთარ თავს რამდენიმე გზა. სხვაგვარად, ეს შეიძლება გამოხატავდეს კარგ განწყობას სხვა პირთან ან სხვა პიროვნებასთან, რომელიც ცნობს სიძლიერეს. ქება-ქება მიღებაზე ოცნებამ შეიძლება წარმოაჩინოს რაიმეს დროს საუკეთესოდ ყოფნის შესახებ. იგი ასევე შეიძლება წარმომადგენლობა უსიტყვო რეაქციების ან სოციალური მინიშნებებს, რომ გადმოგცეთ განცხადებაში.