მკერავი

მკერავის ოცნება, პროგნოზირებს წარმოსახვის მოპოვების უნარს.