მართალია

ოცნება კანონის სიმბოლოა irrationality, არეულობის, რამ, რომ ველური, დაუოკებელი და კონტროლიდან. კანონმა ასევე შეიძლება წარმოადგინოს ნეგატივიზმი და მხოლოდ პირველ რიგში შენზე ზრუნვა.