აკრეფა

ჩვეულებრივ, როდესაც თქვენ აკრეფით თქვენი ოცნება, ის აცხადებს, რომ შეუძლებელია, რომ გამოხატოს თავისი აზრები და ემოციები სიტყვა.