გერმანია

გერმანიის შესახებ ოცნება სიმბოლოა ისეთ განწყობაზე, რომელიც სხვა ადამიანების გრძნობებთან შეურაცხმყოფელია, ცივი ან არაკონტაქტირებულია. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ლოგიკური ტენდენციის წარმოჩენა. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ბედნიერი და გაღიმებული გერმანელის დანახვაზე. რეალურ ცხოვრებაში მას სჯეროდა, რომ თვითმკვლელობა ლოგიკური არჩევანია, მისი გრძნობებიდან გამომდინარე, იმაზე დაყრდნობით, თუ რამდენად ცუდი მომავალი იქნებოდა, იმის გათვალისწინებით, თუ რას ფიქრობს მისი ოჯახი მასზე. გერმანელმა გამოითქვა თავისი გადაწყვეტილების insensitive ბუნება.