დეკემბერი

როცა ოცნება დეკემბრის თვეში, მაშინ ასეთი ოცნება შეიძლება სიმბოლოს ბოლოს რაღაც თქვენს ცხოვრებაში. ალტერნატიულად, დეკემბერი საშობაო სეზონია და ბედნიერებაა, სადაც ყველა ახლობელს ხვდები.