ათი მცნება

ოცნება ათი მცნების შესახებ სიმბოლოს თავისი გრძნობების შესახებ, რომელსაც ძირითადი წესები. ფართობი ცხოვრება, სადაც არ არსებობს მნიშვნელოვანი წესები. უარყოფითად, ათი მცნება შეიძლება ასახავდეს ზედმეტი რწმენა, რომ გარკვეული ქცევის ან ქცევის არის ყველა, რომ საკითხები.