უმუშევარი

თუ ოცნებაა, ვინც უმუშევარია, მაშინ ასეთი ოცნება გვიჩვენებს ნაკლებობა თავდაჯერებულობა. ალბათ დაკარგული ნებისმიერ სიტუაციაში და არ ვიცი, თუ რომელ გზას უნდა აირჩიოს.