მეტსახელი

მეტსახელის მოსმენა, როდესაც ოცნებობთ, ეს თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი მიუთითებს იმ ადამიანის გრძნობებსა და მოგონებებზე, რომლებიც ცნობილია ამ მეტსახელის სახელით. თუ მეტსახელი უცნობია, მაშინ ეს შეიძლება იყოს რაიმე პუნქტის ან მეტაფორების დასმა. ოცნებობთ, რომ ვინმე მეტსახელით დაგიძახოთ, ვარაუდობთ, რომ ცდილობთ შეცვალოთ ისინი ისე, როგორც ხედავთ თქვენ და სხვები.