ალბატროსი

ალბატროსიზე ოცნება სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც აშკარად გადაჭარბებულია ან კაშკაშა. თქვენ ან ვინმე, ვინც ~შოუს იპარავს~, ან თავს გარდაუვალი წყევლის გრძნობს.