ალბატროსი

როდესაც ოცნებობთ, ალბატროსი წარმოადგენს თვითდახმარებას და თავისუფლებას. როდესაც ოცნებობთ ალბატროსიზე, რომელიც გარდაიცვალა ან ერთი კვდება, ეს ნიშნავს უბედურებას და მწუხარებას, რომ დაზარალდებით. დარწმუნდით, რომ თქვენ იცით ეს.