გაჭრა

თუ თქვენ ჭრის რაღაც ოცნება, მაშინ, რომ ოცნება ნიშნავს პროექტის დასრულების ან გარკვეული ურთიერთობები.