რეპიდები

სიზმრების შესახებ ოცნება წარმოადგენს ინტენსიურ ემოციებს ან გაურკვევლობას, რომელიც სწრაფად გაჟღენთილია თქვენს ცხოვრებაში.