გადაქცევა

ოცნებობს კონვერტაციის აჩვენებს, თქვენი აზროვნება პრობლემების შესახებ. ალბათ იმ იმედით, რომ რაიმე პრობლემის ან სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს. სიზმარში მოქცევის მოქმედებას ასევე აქვს ადაპტაციის სიმბოლური მნიშვნელობა. ეს მიუთითებს ახალი სიტუაციის საპასუხოდ ქცევის შეცვლის თქვენს შესაძლებლობებზე.