ბეტონი

კონკრეტული ოცნება სიმბოლოა იდეები, გეგმები და სიტუაციები, რომლებიც მუდმივი. მყარი საფუძველი და ~იცის~, რომ რაღაც ვერ ჩავარდება. ფართობი ცხოვრება, სადაც არ არსებობს აბსოლუტური რეალობაა. ნდობის სიტუაცია ან ურთიერთობა, რომელიც არ მიდიან. მაგალითი: ახალგაზრდა კაცი ოცნებობდა ჩამოკიდებული კონკრეტული რაფაზე, თითქოს მისი ცხოვრების დამოკიდებული იგი. In იღვიძებს ცხოვრებაში მისი მამა, რომელთანაც ცხოვრობდა ახლოს იყო სიკვდილი და იცოდა, რომ უნდა შეიცვალოს და დაიწყოს ახალი ცხოვრება, თუ იგი გარდაიცვალა. ბეტონის რაფაზე ასახავს მყარი საძირკველი თავის სახლში ცხოვრება, რომ იყო ~ზღვარზე~ შეცვლის სამუდამოდ.