გველები

გველის ოცნება ემოციური ჰიპნოზის სიმბოლოა. თქვენ ~ცეკვავდით სხვა ადამიანის მუსიკას~ ან თქვენს ცხოვრებაში არსებულ სიტუაციას. გველი არის ნიშანი იმისა, რომ თქვენ შიშისა და სხვა პრობლემის შესრულების უფლება მოგცემთ, მთლიანად გაკონტროლდეთ თქვენი გადაწყვეტილებები და ასევე მიიღებთ მას.