წერილი ა)

A ასო ოცნებობაზე მიანიშნებს ბრწყინვალება, უპირატესობა, უპირატესობა. A ასო ოცნება აჩვენებს, რომ სხვებზე მეტად დაამყარეთ უპირატესობა. ალტერნატიულად, ამ ოცნებამ შეიძლება იმაზეც მიგვითითოს, რომ თქვენ სხვების სრულყოფისკენ ისწრაფვით. წერილი A ყოველთვის მხარს უჭერდა უზარმაზარ წარმატებას. ამრიგად, არსებობს დიდი შესაძლებლობა, რომ თქვენს ცხოვრებაში მიაღწევთ დიდ შედეგებს ნებისმიერი პროექტის მიერ, რომელიც თქვენ დაიწყეთ ან გსურთ დაიწყოთ. ბარათების შესახებ ყველა ოცნებამ შეიძლება ასევე მიუთითოს პიროვნება. ოცნებებში წერილები შეიძლება იყოს ვინმეს სახელი ან საწყისი. ესეც უნდა გითხრათ.