სათლელი

თუ სიზმარში ხედავთ დანა სიმკვეთრეს, ეს სიზმარი მიანიშნებს თავისუფლებისა და თავისუფლების ნაკლებობაზე.