Დანის სალესი

სიზმარის შესახებ ოცნება სიმბოლოა კონფლიქტის ან განცალკევების სურვილის გაღრმავებული განცდა. მოამზადეთ ან გააუმჯობესეთ კონფლიქტის მოგვარების უნარი. გააუმჯობესეთ თქვენი ცხოვრების „რაღაცის მოჭრის“ უნარი. დანის სიმკვეთრე ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენი მზაობის გამოხატვას მოწინააღმდეგისთვის უფრო სასტიკი ან უფრო ძლიერი.