მინის სახლი

ოცნება შუშის სახლი შეგვიძლია წარმოადგენს პერსპექტივა ან აზრით, არის ძალიან მყიფე კრიტიკა. ეს ასევე შეიძლება იყოს გამოხატული აღშფოთების გრძნობის წარმოდგენა თავდასხმის, აღნიშვნის ან გამწვავების გამო.