Ადვოკატი

ადვოკატის ოცნება მიუთითებს დახმარების საჭიროებაზე. შესაძლოა, თქვენ ვერ უმკლავდებით მხოლოდ საკუთარ თავს, ამიტომ დახმარებას ეძებთ.