მოწინააღმდეგე

ოცნება, რომ გყავდეს მოწინააღმდეგე, ნიშნავს საკუთარი თავის ასპექტს, რომელიც კონფლიქტშია.