კანარის

ოცნება, რომელშიც ხედავთ კანარის, ნიშნავს თავისუფლებას, ბედნიერებას და ჰარმონიას. შესაძლოა, თქვენს ცხოვრებაში არსებობდეს გარკვეული ადამიანები ან სიტუაციები.