მიღებულია

ოცნება ბავშვის შვილად აყვანის შესახებ, სიმბოლოა ახალი და განსხვავებული მოვლენის მიღებაზე. ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენი ცხოვრების გაუქმებული ან არასასურველი ასპექტის წარმოდგენა, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს.