ქამელეონი

ქამელეონის ოცნება სიმბოლოა ქცევაზე, რომელიც ორიენტირებულია ადაპტირებაზე ან მრავალფეროვნებაზე. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს იმის აუცილებლობას, რომ შეცვალოთ თქვენი განზრახვები ან შეხედულებები სხვების გარშემო, რათა დაუკავშირდეთ. ალტერნატიულად, ქამელეონი შეიძლება ასახავდეს მის სურვილს უგულებელყოფისა ან არასასურველი ყურადღების გადატანას.