სითბოს მაძიებელი

სიზმარი სითბოს მაძიებელი მოწყობილობის შესახებ სიმბოლოა გონების განწყობაზე, რომელიც ეძებს ნეგატივს ან პრობლემებს. რაკეტის შესახებ ოცნება სიმბოლოა იმ მენტალობისკენ, რომელიც არის სხვისი ნეგატივიზმის სამიზნე, რომ ზიანი მიაყენოს ან გააფუჭოს ისინი. სხვისი პრობლემების ან ცუდი განზრახვების გამოყენება მათთან დაბრუნების მიზნით. ალტერნატიულად, ეს შეიძლება ასახავდეს სხვა ადამიანს, რომელიც იყენებს თქვენს ხარვეზებს, სისუსტეებს ან ცუდი ჩვევებს, რომ დაბრუნდეს თქვენთან.