სითბო

თუ სიზმარში სითბო გეჩვენებათ, მაშინ ეს ოცნება დანაშაულს და დამცირებას ამჟღავნებს. მეორეს მხრივ, ეს გვიჩვენებს, შემოქმედებითი ასპექტების მეოცნებე და სიცოცხლისუნარიანობა. სიცხე ოცნება შეიძლება იყოს გამოწვეული შიდა სტიმული, როგორიცაა ძალიან მაღალი სხეულის ტემპერატურის ან გარე სტიმული, როგორიცაა ძალიან თბილი duvet.