სითბო

როდესაც მეოცნებე სიზმარში გრძნობს სიცხეს, მაშინ ასეთი ოცნება მიანიშნებს სიხარულზე, რომ მეოცნებე აქვს. სიზმრებში სითბო ასევე სიმბოლოა საჭიროება და შეუზღუდავი სიყვარული.