სითბო

სიზმრის შესახებ სიზმარი სიმბოლოა ინტენსივობა ან ვნება. თქვენი ცხოვრების გარკვეული სფერო ძალიან მძიმეა. ალტერნატიულად, სიცხე შეიძლება ასახავდეს უარყოფით მდგომარეობას ან გაუარესების პრობლემებს. მას ასევე შეუძლია წარმოადგენდეს ზეწოლას, რომელსაც თქვენ ან ვინმეს გრძნობთ. დადებითად შეიძლება აღინიშნოს, რომ სიზმარში სიცხემ შეიძლება აისახოს ისეთი რამ, რაც ცხოვრებაში გაგიცრუებთ საშინელ პირობებში. მეგობრული, დამამშვიდებელი ან დამხმარე ვითარება რთულ პერიოდში. სიზმარში ცხელ დროს შეიძლება ასახავდეს ბევრი ნეგატივი ან გაურკვევლობა თქვენს ურთიერთობებში ან სამუშაო ცხოვრებაში. მუდმივი სტრესი ან კონფლიქტი.