კალიგრაფია

თუ სიზმარში წერია, მაშინ ეს მიუთითებს თქვენს შემოქმედებაზე და იმაზე, თუ როგორ აჩვენებს შენს ინდივიდუალობას. დაწერილი სიმბოლოები შეიძლება ბევრად მეტს აღნიშნავდეს თქვენს ოცნებასა და მის მნიშვნელობაზე.