კალიფორნია

კალიფორნიის ოცნება სიმბოლოა აზროვნების განწყობაზე, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ კარგს გრძნობდეს, რომ შეამჩნია რომ არაფერი აქვს მნიშვნელობა. უყურადღებო ატმოსფეროს გაშენება. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს იმ სიტუაციას, სადაც მიზანმიმართულად ამუშავებთ სასიამოვნო საცხოვრებელ გარემოს. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა შვებულებაში გაეყვანა კალიფორნიაში. რეალურ ცხოვრებაში, ხანდაზმული მშობლები ოჯახში ჩასვლას ეჩნებოდნენ და ის ოჯახთან ერთად დროს ამხნევებდა.