Კალენდარი

ოცნების კალენდარი წარმოადგენს თქვენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი თარიღებისა და მოვლენების სიმბოლიზმს. ასეთი ოცნება შეიძლება ასევე მიუთითოს მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც მოხდება თქვენს Waking ცხოვრება, ასე რომ თქვენი უგონო გონება შეგახსენებთ, ეს თარიღი.